Projelendirme Hizmetleri

Bir projenin hayata geçebilmesi için yapılan ‘araştırma-geliştirme’ çalışmasıdır. Bu süreçte projenin hayata geçebilmesinin dinamikleri araştırılır.
Bu çalışma,bu dinamiklerin ve kriterlerin devreye girmesi ile projenin hedeflerinin sağlıklı bir şekilde bulunması ve yapım sürecinin stratejisinin oluşturulmasıdır.
Bir projenin projelendirilmesi için aşağıdaki analitik çalışmanın yapılması gerekmektedir.

- Projenin potansiyelini anlamak, hedef belirlemek.
Projenin hedefini belirlemek , proje ile ilgili çıkarılacak yol haritasının ilk gereğidir. Bunun sağlıklı yapılabilmesi için sektörün iç ve dış dinamikleri analiz edilerek, proje ile ilgili kişisel beklentilerin gerçekçi bir düzeye konumlandırılması gerekmektedir.

- Bütçe oluşturma
Belirlenen hedef doğrultusunda, senaryo ile ile bağlantılı olarak bütçe ve maliyet hesabının yapılması.

- Finans planı mantığı
Hazırlanan bütçeye uygun finans planının zamansal boyutuyla hazırlanması ve prodüksiyonun temel kaynaklarının yaratılması üzerine stratejiler geliştirilmesi.

- Prodüksiyonun temel yapısının oluşturulması
Amaca ve konuya göre konulan hedefe uygun çalışma planının çıkarılması ve temel yapı içerisine oturtulması.

- Prodüksiyonun gerçekleşebilmesi için uygun stratejilerin belirlenmesi
Yapımın gerçekleşeceği koşulların alternatifli olarak, çeşitli kriterler ve format seçimlerine göre fizibilitesinin çıkarılması.

- Tüm bilgilerin gözden geçirelerek, yapılacak başvurular için gereken bilgilerin toplanarak, aksiyon planı oluşturma çalışması
Tüm veriler toplandıktan sonra, filmin finans kaynakları için yapılacak başvuruların hazırlanma ve takip sürecini gerçekleştirilmesi.

Yukarıda yazılı kriterlerden geçtikten sonra, projeniz için sağlam temelleri, en başta atmış olursunuz. Devamında, sürpriz ve ya krizlere karşı her türlü önlemi almış olursunuz. Bu şekilde plan, program yapılmadan sadece ‘iyi niyet’ ile yapılmış ve başlanmış projelerin pek çoğunun hayal kırıklığına uğraması doğal bir sonuçtur. Plansız başlanan bir proje, depreme dayanıklılığını araştırmadan, gereken önlemleri almadan yapılmış binaların, ilk darbede yıkılmasına benzetilebilir.

Bu nedenle, her proje sahibinin, projesinin güvendiği bir yapımcı ile birlikte, ya da kendisi bir yapımcı gibi de düşünerek, projelendirmesi gerekmektedir.